Implants Dentals a Tarragona

Torna a somriure tranquil

Us oferim solucions d'implants dentals a Tarragona, tant per reposicionar una sola dent com trams edèntuls com una rehabilitació de tota la boca.
RESERVI VISITA

Què és un implant dental?

Un implant dental és una peça de titani que col·loca per fer d'anclatge i subjecció per substituir una dent perduda.
La col·locació d'un implant dental amb la corona o pont permet restaurar la funció masticatòria i estètica.

Tothom pot ser portador d'un implant?

La implantologia dental sempre ha d'estar basada en una diagnosi estètica i funcional de les necessitats i una valoració de les condicions de l'os i geniva de cada pacient. Per això requereix un estudi personalitzar i seran necessàries proves complementàries com a models 3D, fotografies i radiografies en 2D i 3D. L'èxit dels nostres tractaments és gràcies a una correcta planificació.

Quan es col·loca l'implant?

En alguns casos es pot col·locar l'implant el mateix dia de l'extracció de la peça a la qual substitueix i fins i tot es pot col·locar la dent el mateix dia, una tècnica que s'anomena implant immediat i càrrega immediata. Així i tot, el més habitual és col·locar els implants en una primera fase del tractament i esperar un temps a què l'os i la geniva cicatritzin, aconseguint així que l'implant s'ososteointegri. El mètode de col·locació s'escull en funció de les característiques anatòmiques, fisiològiques i funcionals de cada pacient, és per això que es necessita un estudi personalitzat previ.

És possible col·locar un implant el mateix dia de l'extracció?

Sí, és possible, és una tècnica anomenada implant immediat. Es col·loca l'implant el dia que es perd la peça. Així i tot, no és una tècnica que pugui ser usada en tots els pacients i que requereix un estudi personalitzat de la qualitat de l'os, la geniva, la funció, entre altres paràmetres a tenir en compte.

És possible col·locar una corona el mateix dia que es col·loca l'implant?

Sí, és possible. És una tècnica anomenada implant amb càrrega immediata. Normalment, s'ha d'esperar un temps a què l'os cicatritzi abans de col·locar la corona sobre l'implant. No obstant això, per una major comoditat del pacient, existeix una tècnica que permet col·locar una corona tant provisional com definitiva el mateix dia que es col·loca l'implant.

Quantes dents es poden substituir amb un implant?

Substituir una sola peça:

Quan es tracta d'un tram edèntul petit o que només substitueix una única peça, la solució és col·locar un implant unitari. Aquests ofereixen una solució estètica i funcional. Es realitza una planificació digital prèvia i estudi personalitzat on es defineix la posició exacta 3D de l'implant i s'estudia el tipus de pròtesi (corona dental) que haurem de confeccionar, i a partir d'aquí s'escull les característiques que ha de tenir l'implant.
I la corona es col·loca un cop ha cicatritzat l'implant i determinats casos passen per la realització d'una corona provisional per poder donar tota l'estètica possible.

Substituir múltiples peces:

Els implants han d'estar col·locats estratègicament per poder substituir les dents d'una forma natural, aconseguir una repartició de les forces masticatòries i un correcte accés per la higiene.
Com en el cas d'un implant unitari, la col·locació d'implants per substituir diverses peces, requereix un estudi personalitzat, a més de proves complementàries com a models 3D, fotografies, radiografies en 2D i 3D, entre d'altres.

Restaurar una arcada completa:

En alguns casos, s'han perdut totes les dents d'una arcada i es decideix una opció més confortable, optant per una pròtesi fixa sobre implants, evitant així les pròtesis removibles.
Quan es tracta de reposicionar tota una arcada, normalment es requereixen de 4 a 6 implants per restaurar una arcada superior, tot i que pot arribar a requerir-ne 8 i per l'arcada inferior, el més freqüent és de 4 a 6 implants.
En casos que no es poden col·locar tants implants en una mateixa arcada, s'opta per confeccionar una pròtesi ancorada sobre menys implants (normalment 2 o 4), anomenada sobre dentadura, i aquesta és removible anclada als implants.
A Clínica Dental Clofent us oferim solucions d'implants dentals a Valls i Tarragona, tant per reposicionar una sola dent com trams edèntuls com una rehabilitació de tota la boca.

Clínica dental Clofent

Avinguda de Ramón y Cajal, 11, 1er 1a 43001 Tarragona

Centre odontològic Tarragona

Horari: Dill-Div de 9.30h. a 13h. - de 16h. a 20h.
Com arribar des
l'Estació d'autobusos
Com arribar des
l'Estació de tren